Saturday, February 6, 2010

மூளையை பிழிவோம் புதிருக்கான விடை


மூளையை பிழிவோம் புதிருக்கான விடை


மூளையை கசக்குங்கள் புதிருக்கான விடைமூளையை கசக்குங்கள் புதிருக்கான விடை

கண்கட்டு வித்தை

கண்கட்டு வித்தையை கேள்விப்பட்டு இருப்பீர்கள்
க்ளிக் பண்ணி பாருங்கள்