Saturday, February 6, 2010

மூளையை பிழிவோம் புதிருக்கான விடை


மூளையை பிழிவோம் புதிருக்கான விடை


மூளையை கசக்குங்கள் புதிருக்கான விடைமூளையை கசக்குங்கள் புதிருக்கான விடை

கண்கட்டு வித்தை

கண்கட்டு வித்தையை கேள்விப்பட்டு இருப்பீர்கள்
க்ளிக் பண்ணி பாருங்கள்

Sunday, November 23, 2008

மூளையை பிழிவோம்......


எல்லாருடைய மூளையை கசக்கியாச்சு! அடுத்து பிழிவோம்......

மூன்று குச்சிகளை நகர்த்தலாம். மீன் எதிர்புறம் ( opposite direction ) செல்லவேண்டும் .

Sunday, October 19, 2008

மூளையை கசக்குங்கள் .....

மூளையை கசக்குங்கள் .....
கீழே உள்ள படத்தில்
இரண்டு கோடுகளை மட்டும் நகர்த்துங்கள் ball கப்புக்கு வெளியே வரவேண்டும்
பதிலைப் பின்னூட்டும் இடுங்கள் . சரியான பதிலுக்கு மன்னரிடும் சொல்லி பரிசு வழங்கப்படும்